KẾT NỐI THƯƠNG MẠI SATAVAN MAGENTO

Ứng dụng tự động hóa các quy trình kinh doanh quan trọng của bạn

KẾT NỐI THƯƠNG MẠI SATAVANMAGENTO

Tích hợp Magento là một điều cần thiết bởi vì việc nhập dữ liệu thủ công giữa hai nền tảng đơn giản là không thể sau một mức tăng trưởng nhất định, nơi dữ liệu trở nên lớn hơn và phức tạp hơn. Ứng dụng kết nối Satavan-Magento 2 của chúng tôi tự động hóa các quy trình kinh doanh quan trọng của bạn và loại bỏ nhu cầu nhập dữ liệu thủ công trong phần mềm bằng cách cho phép trao đổi dữ liệu hai chiều giữa Magento 2 và Satavan của bạn. Ngoài ra, mô-đun này tiết kiệm thời gian của bạn bằng cách tự động & đồng bộ hóa ngay lập tức danh mục, đơn đặt hàng, khách hàng và dữ liệu hàng tồn kho từ cửa hàng trực tuyến của bạn trong Magento 2 đến Satavan. Sau khi cài đặt mô-đun này, sẽ có một nhu cầu hiếm khi đăng nhập vào bảng quản trị Magento 2 để quản lý hoạt động kinh doanh.

Tích hợp Satavan Magento 2

Tích hợp nhiều cửa hàng web Magento 2 với Satavan và quản lý tất cả các hoạt động trực tiếp từ Phần mềm Satavan

Nhập dữ liệu khách hàng

Nhập chi tiết khách hàng từ Magento sang Phần mềm Satavan.

Quản lý đơn hàng

Nhập đơn hàng từ Magento sang Phần mềm Satavan & Cập nhật trạng thái đơn hàng từ Satavan sang Magento.

Đồng bộ hóa sản phẩm

Nhập và xuất sản phẩm & chi tiết sản phẩm giữa Satavan và Magento.

Quản lý cấp độ chứng khoán

Đồng bộ hóa mức cổ phiếu sản phẩm giữa Satavan và Magento theo cách hai chiều.

Đặt công việc tự động

Tránh các thao tác thủ công bằng cách tự động hóa các hoạt động hàng ngày khác nhau giữa Satavan & Magento

Satavan to Magento - Hoạt động xuất khẩu

Xuất & Cập nhật Sản phẩm & Biến thể sản phẩm
Tạo, xuất và cập nhật Danh mục sản phẩm, Thẻ & Phiếu giảm giá
Cập nhật giá sản phẩm, mức cổ phiếu & hình ảnh
Xuất bản hoặc hủy xuất bản sản phẩm lên WooC Commerce Store từ Satavan
Cập nhật trạng thái đơn hàng của đơn hàng đã hoàn thành
Hủy đơn hàng
Tạo ghi chú tín dụng và gửi hoàn tiền

Tải ứng dụng miễn phí

Magento to Satavan - Hoạt động nhập khẩu

Giới thiệu Webhooks: Khi Đơn hàng hoặc Sản phẩm mới được tạo tại Cửa hàng thương mại Magento, có ngay lập tức trong Satavan mà không cần chờ công việc định kỳ tiếp theo.
Nhập đơn hàng với số lượng lớn hoặc chọn đơn hàng cụ thể để nhập dựa trên phạm vi ngày
Sản phẩm nhập khẩu cùng với các biến thể sản phẩm
Giá sản phẩm nhập khẩu, mức cổ phiếu & hình ảnh
Nhập sản phẩm Danh mục, thẻ & phiếu giảm giá
Nhập dữ liệu khách hàng

Tải ứng dụng miễn phí

Đồng bộ hóa sản phẩm

Quản lý đơn hàng

Quản lý huỷ đơn

Công việc tự động

Khách Hàng Satavan

Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

Nâng cấp hôm nay - vận may sẽ đến!