Quản Lý Bán Hàng

15
Feb

SatavanApp bán hàng và chăm sóc khách hàng trên mobile, áp dụng cho Nhà sản xuất – Nhà phân phối – Điểm bán lẻ

15
Feb

Satavan kết nối website nền tảng WooC Commerce bán hàng tập trung

14
Feb

Satavan kết nối bán hàng với Shopee, quản lý bán hàng đa kênh tập trung

14
Feb

Tệp đính kèm từ Dropbox

Tệp đính kèm từ Dropbox Tính năng này giúp thêm tệp đính kèm từ dropbox.  Tính năng cơ bản Ứng dụng này cung cấp cơ sở để thêm tệp đính kèm từ dropbox. Nhiều tập tin trong một lần.  Sau khi cài đặt ứng dụng này, cấu hình bên dưới sẽ xuất hiện dưới dạng Cài đặt chung và định

Read more

14
Feb

Tệp đính kèm từ Google Drive

Tệp đính kèm từ Google Drive Ứng dụng này giúp thêm tệp đính kèm từ ổ đĩa google.  Tính năng cơ bản Ứng dụng này cung cấp cơ sở để thêm tệp đính kèm trực tiếp từ Google Drive. Nhiều tập tin có thể được đính kèm trên một cú nhấp chuột. Dưới đây là các bước để bật API

Read more

0899266999