Quản lý cung ứng - Mua Hàng

Quản lý nhà cung cấp cho từng sản phẩm, bảng giá NCC, tự động đề xuất mua


Hẹn lịch Demo

Quản lý đơn mua hàng.

Quy trình Mua hàng có thể thiết lập tùy chỉnh dễ dàng Yêu cầu mua Gửi xin duyệt Đặt mua Nhập kho .. vân vân.

Xét duyệt yêu cầu mua chỉ bằng 1 click

Một sản phẩm có nhiều NCC, quản lý nhiều bảng giá mua, thời gian giao hàng

Quản lý trả hàng Nhà Cung Cấp

Hạn mức công nợ, thời hạn thanh toán

Tự động hóa nhập hàng.

Tính năng tùy chỉnh trình điều độ được liên kết với Module Tồn Kho.

Tự động so sánh dữ liệu tồn kho để đề xuất đơn yêu cầu mua hàng

Bộ phận vật tư không cần tốn thời gian rà soát số lượng trong kho

Đảm bảo giá trị tồn kho luôn ở mức tối ưu nhất, không tồn quá nhiều hoặc không thiếu hàng

Module kết hợp

Thông suốt & kế thừa dữ liệu

Tùy biến Nâng cấp dễ dàng